Hakkari İHD 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü Mesajı

İHD Hakkari Şubesi, Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Hakkari İHD 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü Mesajı

İnsan Hakları Derneği (İHD), Hakkari Şubesi 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

İHD'nin açıklamasında, dünyada gittikçe artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak olmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılında Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü ile ilan edildiği anımsatıldı.

Çocuk Emeği Sömürüsünü ortadan kaldırılması için herkesimin mücadele etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Her bir çocuk hak sahibi bir insandır. Çocuk işçiliğinin önlenmesiyle ilgili çaba sarf eden BM kuruluşlarından birisi de 1946 yılında kurulan UNICEF’tir. Türkiye’de 1951 yılından beri UNICEF saha çalışması yürütmektedir. Türkiye’de Çocuk İşçiliği – çocukların çalışma yaşamındaki yeri ve sayısı konusunda sağlıklı veriler ne yazık ki toplanamamaktadır. Türkiye’de örgün eğitimin bir parçası olan ve çocuklara meslek edindirmeyi amaçladığı söylenen, yeterli denetim ve kontrolden uzak halde sürdürülen çıraklık ve meslek lisesi öğrencilerinin tabi olduğu staj çalışmaları adeta çocukların kuralsız ve acımasız çalışma yaşamına alıştırılma ve sömürünün öğretilmesi işlevini görmeye evirilmiştir. 2017 yılından beri yürürlükte olan “İstihdama Teşvik Programları “ile kuralsız ve denetimsiz çocuk işçiliği olarak yürütülen faaliyetler çıraklık ve meslek edinme adı altında meşrulaştırılmış ve 2015 yılında 260 bin olan çocuk (işçi) çırak sayısı teşviklerle birlikte 2017 yılında bir milyon yüz yetmiş bine çıkmıştır.

Üretim süreçlerinin ve üretim ilişkilerinin dağınık ve parçalı hale gelmesiyle İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da bu parçalı ve bölünmüş üretim süreçlerini daha az denetleyecek nitelikte düzenlenerek 50 den az çalışanın olduğu iş yerlerinin kısmı olarak denetlenmesi öngörülmüş; Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi beklenen 10 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinin işçilerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verme zorunluluğu 1 Temmuz 2020’ye kadar ertelenerek Meslek Lisesi Öğrencileri ile İŞ-KUR üzerinden sürdürülen meslek edindirme, staj ve işbaşı eğitimlerinin büyük oranda gerçekleştiği bu tür küçük iş yerleri tümüyle denetim dışına çıkarılmıştır. İş yerleri çocukların bedensel, ruhsal ve psikolojik gelişimleri ile oyun ve sosyal kültürel ihtiyaçlarından uzak bir mantıkla tehlikeli, az tehlikeli ve tehlikesiz olarak sınıflandırmakta ve Çocuk İşçiliği meşrulaştırılmaktadır. Uluslararası standartlara göre Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimi olarak tarif edilen Tarımsal faaliyetlerde görülen Çocuk İşçiliği ülkemizde mevsimlik olmaktan çıkmış ürün hasat dönemlerine göre her mevsimde farklı hasat bölgelerinde görülen “gezici sürekli tarım işçiliğine “dönüşmüştür. Bu konuda yayımlanmış olan Mevsimlik Tarım İşçilerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (METIP)uygulanmasında çocukların ve ailelerinin eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile insani koşullarda barınma imkanları sağlanmadığı gibi coğrafyamızda -komşu ülkelerde devam eden iç savaşlar ve çatışmalar nedeniyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan mülteci-sığınmacılarında çalışmak için sahaya dahil olmasıyla birlikte daha kötü koşullarda daha az ücretle çalışma giderek yaygınlaşmıştır. Ülkemizde de çatışmalı sürecin yeniden hız kazanmasıyla kırsal bölgelerde tarımsal faaliyetler ve hayvancılık ile geçimlerini sağlayan aileler bu faaliyetlerinin sürdürülemez hale gelmesiyle çocuklarıyla büyük kentlere göç etmekte beraberinde kent yaşamının ekonomik zorlukları nedeniyle çocuklar çalışma yaşamına dahil olmak zorunda kalmaktadırlar. İnsan Hakları Derneği olarak tüm dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliğinin önlenebilir olduğunu hatırlatıyoruz. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Gününde ulusal ve uluslararası demokratik kişi kurum ve örgütleri Çocuk İşçiliğinin tümden ortadan kaldırılması konusunda samimi, kararlı, tutarlı ve ısrarcı çalışmalar yapmaya, üretim ve tüketim süreçlerinin insani ve sürdürülebilir olması için çaba sarf etmeye, dünyada ve Türkiye’de çocukların insan haklarına saygı duyulması, korunması ve gerçekleştirilmesini sağlama konusunda hak temelli ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmaya davet ediyoruz. Çocuklar İçin Savaşsız Sömürüsüz Bir Dünya Yaratma Umuduyla…"ifadelerine yer verildi. 

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2019, 22:03
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER